Hovedkontor

Vi holder til sammen med Baker Hansen AS på Grini Næringspark.

Bagel and Juice Cafe AS
Grini Næringspark 5 – 1361 Østerås

Telefon: 94 00 12 60
E-post: post@bakerhansen.no

Ole Marius TørrisenHovedkontor